TRI HIŠE

Pasivne hiše širšega območja Posočja
program stanovanjski
lokacija Tolmin | Cerkno | Bovec, Slovenija
leto 2011
površina 258m2 | 210m2 | 187m2
naročnik Posoški center v sodelovanju z ZAPS
3. nagrada na javnem natečaju (za vsako od hiš)
projektna skupina
Tea Fabian, mag.inž.arh.
David Osivnik, univ.dipl.inž.arh. M.Arch (IIT)
"Vsaka hiša je lahko pasivna hiša, če je načrtovana in izvedena v skladu s standardom pasivne hiše." je bilo osnovno vodilo natečaja za tri pasivne hiše na območjih z razpoznavno stavbno tipologijo. 
Rešitve skušajo pokazati sodoben vzorec enodružinske hiše, ki upošteva oziroma nadgradi obstoječ arhitekturni stavbni tip (tolminsko – kobariški, škofjeloško – cerkljanski in bovški), hkrati pa dosega vse parametre za pasivne zgradbe. Umestitev objektov na parcelo, prostorska zasnova in materialnost ustrezajo sodobnemu načinu bivanja v konkretnem območju.