AVTO-MOTO PARK SERMIN

Ureditev avto-moto dirkališča v Kopru
program športno rekreacijski
lokacija Koper, Slovenija
leto 2011
površina celotne ureditve 91.400m2
naročnik Mestna občina Koper
projektna skupina
Tea Fabian, mag.inž.arh.
David Osivnik, univ.dipl.inž.arh. M.Arch (IIT)
Avto-moto center je lociran med Koprom in Ankaranom, tik ob kontejnerskih depojih Luke Koper. Oblika območja je definirana z obodnimi jarki namakalnega sistema, ter traso ceste »Sermin« na zahodnem delu in zajema 91.400m2.
Programsko športni park vsebuje večjo dirkalno stezo, spremljevalni objekt, pripadajoče parkirne površine, manjšo turistično dirkalno stezo, moto-kros stezo, poligon varne vožnje in vso pripadajočo infrastrukturo.
Spremljevalni objekt je načrtovan kot daljši volumen vzporeden s ciljno ravnino in funkcionalno povezan z dirkalno stezo. Oblikovno je zasnovan kot dinamičen robusten monolit ovit v ekspandirano pločevino. S svojo materialnostjo se navezuje na kontekst v katerem se nahaja - na eni strani enormne strukture transportnih kontejnerjev Luke Koper in na drugi strani na teksturo obdelovalnih polj in travnikov. V kontrastni obdelavi je vanj vrezan prostor tribun, ki se odpira na dve strani.