ZELENO MODRI OBJEM

Vizija in programsko prostorska strategija razvoja mesta Koper
program prostorski plan
lokacija Koper, Slovenija
leto 2016
naročnik Mestna občina Koper
projektna skupina
David Osivnik, univ.dipl.inž.arh. M.Arch (IIT)
Tea Fabian, mag.inž.arh.
Polifen d.o.o.
»Zeleno modri objem Koper« predstavlja širšo vizijo in programsko prostorsko strategijo razvoja mesta Koper, ki bo omogočala skladen in trajnostni razvoj centra z okolico. Bistvena izhodišča so prepoznati in kakovostno nadgraditi že urbanizirana področja, sanirati neustrezno uporabljene in zapuščene površine, dopolniti javno infrastrukturo, širiti in uvajati programe, ki pozitivno delujejo na gospodarsko in socialno stanje občine in meščanov. Naravne, kulturne in funkcionalne vrednote, ki ustvarjajo identiteto mesta se še dodatno potencira. Vse kakovostne strukture mesta in posamičnih območij se opredeli kot ključna težišča prostorskega razvoja, nekvalitetne pa se preobrazijo.
Vizija postavlja ideološke smernice in združuje rdeče niti vseh nadaljnjih projektov, ki bodo nastajali pod njenim okriljem in bodo podrobneje reševali trajnostni, urbani in prostorski razvoj mesta Koper. K reševanju omenjene problematike pristopi s postavitvijo »zelene« poteze oz. hrbtenice na kopnem in »modre« na morju. Ti določata in locirata nove urbane programe ter enotno rešujeta bistvene tehnično komunikacijske zahteve.