NUK II

Narodna in univerzitetna knjižnica s pripadajočo zunanjo ureditvijo
program izobraževalni
lokacija Ljubljana, Slovenija
leto 2012
površina 20.000m2
naročnik Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
javni natečaj (ZAPS)
projektna skupina
Tea Fabian, mag.inž.arh.
David Osivnik, univ.dipl.inž.arh. M.Arch (IIT)