STANOVANJSKA SOSESKA POLJE III

Večstanovanjske stavbe z zunanjo ureditvijo
program stanovanjski
lokacija Ljubljana, Slovenija
leto 2012
površina 810m2
naročnik Javni stanovanjski sklad MOL
priznanje na javnem natečaju (ZAPS)
projektna skupina
Tea Fabian, mag.inž.arh.
David Osivnik, univ.dipl.inž.arh. M.Arch (IIT)
Stanovanjska soseska je locirana v obljubljanskem naselju Polje. Na eni strani obdana z mestnim tkivom večstanovanjskih stavb, na drugi strani pa z odprtim zelenim prostorom. 
80 stanovanj je enakomerno razporejenih v 6 blokov, postavljenih v dve vrsti. Sredinska bloka se zamakneta vsak v eno smer in skupaj z ostalima dvema, tvorita mikroambient s katerim se stanovalec lažje identificira. Hkrati pa zamik ustvari kakovostnejši skupni zunanji prostor. Povezovalna os na sredini se naveže na sosednjo sosesko na eni in parkirišče na drugi strani.
Bloki so oblikovani v enovite volumne s konzolnimi balkoni, oblečenimi v perforirano pločevino. Streha in zunanji ovoj sta temna, dvoriščna stran je svetla. Da nakaže mesto vhoda, je streha privzdignjena v enem kotu in tvori diagonalno dvokapnico. Z oblikovanjem volumnov, uporabo materialov in barv se projekt skuša navezati na grajeni kontekst prostora.