DVORANA BONIFIKA

Športno rekreacijski park Bonifika z večnamensko dvorano
program športno rekreacijski
lokacija Koper, Slovenija
leto 2011
površina 20.320m2
naročnik Mestna občina Koper
javni natečaj (ZAPS)
projektna skupina
Tea Fabian, mag.inž.arh.
David Osivnik, univ.dipl.inž.arh. M.Arch (IIT)
Nova dvorana je zasnovana kot tehnološko in oblikovno sodoben objekt, hkrati pa se močno navezuje na tradicionalne elemente lokalne istrske arhitekturne tipologije. Monoliten volumen, pergola, majhna točkovna okna, vhodne ploščadi, vodnjaki in celo značilne barve elementov hiš so izhodišča za oblikovno in prostorsko zasnovo.
Tribune dvorane, ki so konstrukcijsko zaključena celota, so z zunanje strani od tal do vrha obdane z notranjo cilindrično fasado v previsu, ki oblikovno spominja na tradicionalni istrski škaf ali čeber. Ta monoliten volumen, ki ambientu doda mogočnost in občutek varnosti, je predrt s točkovnimi vhodi na tribune, v sanitarije in kioske ter pobarvan v tipično sinje modro barvo, katero večkrat najdemo na fasadnih elementih istrskih hiš. Omenjena barva izraža tudi pripadnost mestu, saj je že iz zgodovine zaščitna barva Kopra. Vhodni obodni hodnik obdaja notranji volumen, ta pa je obdan z visoko stekleno fasado, ki zabriše prehod med odprtim in zaprtim prostorom in se nadaljuje na vhodno plazo. Nov javen prostor je prekrit z moderno izvedbo tradicionalne pergole. Gre za vrsto jeklenih nosilcev, ki so neprekinjeno razporejeni po celotnem obodu dvorane. Oblikovna razlika med njimi tvori spiralen volumen, ki prostor cirkularno in neskončno spreminja. Trto, kot zaščito pred soncem, zamenja kombinacija polnih in perforiranih pločevinastih panelov, ki poleg zadostne sončne zaščite v prostor prinesejo igro svetlobe in senc. Pergola prevzame cilindrično obliko notranjega volumna in jo prenese navzven nekoliko bolj oglato z ošiljenimi koti. Nova oblika tako jasneje orientira obiskovalce z dodatno poudarjenimi vhodi, ki z zamikanjem v notranjost pergole pridobijo tudi nadstreške.