OBALNI PAS KOPER

Ureditev obalnega pasu in razširitev plaže za valobranom
program šprtno rekreacijski
lokacija Koper, Slovenija
leto 2019
površina 36.000m2
naročnik Mestna občina Koper
projektna skupina
David Osivnik, univ.dipl.inž.arh. M.Arch (IIT)
Tea Fabian, mag.inž.arh.
Kako urediti plažo za skalometom? Na željo naročnika se v projektu ukvarjamo z vprašanjem, kako umestiti plažo na lokacijo, kjer je po prostorskem aktu predviden skalomet.
Obstoječe območje ozkega zelenega pasu vzdolž skalometa je locirano med ustjem Badaševice in kopališčem v Žusterni. 
Rešitev v prvi fazi predlaga premik skalometa v smeri morja. S tem dobi obala novo obliko, predvsem pa večjo površino. Na povečani površini se predvidita dve večji coni namenjeni ploščadim z dostopi v morje – dva odprta zaliva, ki s svojo obliko ščitita prodnato obalo pred valovanjem tramontan in dva zaprta pretočna plimna bazena različnih globin. Ostala površina se nameni intenzivni ozelenitvi in spremljevalnim programom.  Vmes pa je zasnovana glavna povezovalna promenada, medtem ko se kolesarski promet umakne na notranji rob območja.