VRTCI INTERVENCIJE

Prenove obstoječih vrtcev v Kranju
program izobraževalni
lokacija Kranj, Slovenija
leto 2012-16
naročnik Kranjski vrtci
projektna skupina
Tea Fabian, mag.inž.arh.
David Osivnik, univ.dipl.inž.arh. M.Arch (IIT)
V letih 2012-2016 smo v različnih enotah Kranjskih vrtcev izvedli nekaj delnih prenov interierjev.
Dejstvo, da predšolski otroci v vrtcu preživijo velik del svojega časa in da je predšolsko obdobje tudi čas, ko se njihovi možgani najbolj intenzivno razvijajo, zahteva med drugim tudi primerno oblikovan prostor. 
Z različnimi intervencijami smo skušali narediti korak bliže k spodbudnemu in stimulativnemu okolju, ki omogoča sodoben pedagoški proces in učenje skozi različne dejavnosti. Namen je bil, da  prostore razbremenimo, očistimo vsega odvečnega, odpremo, tako fizično kot vizualno, omogočimo fleksibilnost in vzpostavimo jasne in enostavne komunikacije. Skozi uvedbo premičnih in modularnih pohištvenih elementov skušamo doseči pogoje za izvajanje tako individualnih kot tudi kolektivnih, skupinskih dejavnosti.