VRTEC SONČEK

7 oddelčni vrtec s pripadajočo zunanjo ureditvijo
program izobraževalni
lokacija Kranj, Slovenija
leto 2022
površina 2.083m2
naročnik Mestna občina Kranj
1. nagrada na javnem natečaju (ZAPS)
projektna skupina
Tea Fabian, mag.inž.arh.
David Osivnik, univ.dipl.inž.arh. M.Arch (IIT)
Vrtec ima v življenju otrok prav posebno mesto, saj gre za prvo bivalno okolje, ki je izven lastnega doma. Otroci v njem spoznavajo nova okolja, prostore, dimenzije, načine bivanja in ravnanja. Ravno zato mora vrtec zagotavljati bogato, pristno izkušnjo prostora, tako v objektu kot tudi na zunanjem igrišču. Povezanost obeh je ključna, saj odprti prostor v otroku spodbuja drugačne miselne vzorce.
Vrtec je lociran na levem bregu kanjona reke Kokre, blizu vzhodnega vstopa v staro mestno jedro, na robu stanovanjske soseske Planina. Lokacijo odlikuje izjemno dvorišče pred obstoječim objektom s številnimi visokimi listnatimi drevesi, ki ustvarjajo idealne pogoje za otroško igrišče. Ohranjanje te naravne danosti narekuje postavitev kompaktnega objekta v severno-vzhodni kot parcele, kar poleg ohranitve obstoječih dreves prinaša tudi druge prednosti, kot so najkrajša navezava na dovozno cesto ter optimalna orientacija objekta z igralnicami orientiranimi na jugo-jugo-vzhod in pisarnami na severo-severo-zahod. Otroško igrišče tako ostaja čim bolj zeleno. Urejeno je kot kontinuirana pot, ki se vije okoli dreves in povezuje oba izhoda iz objekta na vzhodni in zahodni fasadi. Na poti so urejene igralne cone prilagojene različnim starostnim obdobjem.
Volumen objekta je zasnovan na način, da je v pritličju čimbolj transparenten, se odpre in naveže na zunanji prostor preko igralnic, športne igralnice, prostora za dejavnosti in povezovalnega hodnika. Volumen nadstropja z izrazitimi previsi in kontrastnim fasadnim ovojem deje vtis težje, masivnejše strukture.
Oblikovanje fasade in materialnost ovoja sledita danemu naravnemu okolju visokih dreves in ideji hiše med drevesi. Vertikalen kontrast togih debel in bogatih krošenj je reinterpretiran v vertikalni kompoziciji fasadnih površin s polnimi gladkimi paneli v pritličju in mrežo letvic v nadstropju. Les, poleg stimulacije otroških čutil in drugih ekološko-ekonomskih pozitivnih faktorjev, predstavlja v zaključnih površinah  in konstrukciji najpristnejši izbor.
Programsko je vrtec zasnovan kot 7-oddelčni vrtec (z možnostjo eno dodatne igralnice). Igralnice so razporejene v dveh nadstropjih ob hodniku, ki se v pritličju razširi v deloma dvovišinski osrednji prostor (športno igralnico). Ta se lahko odpre in naveže na zunanje dvorišče ter tako postane tudi prostor za prireditve, nastope… Upravno-strokovni program zaseda severni del nadstropja, se navezuje na prostore vrtca in ima z ločenimi komunikacijami tudi možnost, da deluje avtonomno. Vsi gospodarski in hrambeni prostori so v kleti. Za omogočanje dobrih delovnih pogojev so prostori kuhinje in hišnika naravno osvetljeni in omogočajo vizualen stik z zunanjostjo.