ŠPORTNI PARK BONIFIKA

Ureditev športnih površin in zasnova objektov
program športno rekreacijski
lokacija Koper, Slovenija
leto 2017
površina celotne ureditve 35.500m2
naročnik Mestna občina Koper
projektna skupina
Tea Fabian, mag.inž.arh.
David Osivnik, univ.dipl.inž.arh. M.Arch (IIT)
Bor Pungerčič, univ.dipl.inž.arh.
Primož Muršič, abs.arh.
Lokacija za predvideni novi športni park se nahaja v območju Bonifike, ki objema staro mestno jedro. Medtem, ko je za staro mestno jedro in območje Semedele na jugu karakteristična drobnozrnata pozidava, Bonifiko zaznamujejo veliki grajeni volumni in obsežne odprte površine. Stavbna masa predlaganega teniškega centra, tako s svojimi dimenzijami ohranja obstoječ grajeni vzorec.
Nov teniški in športno rekreacijski center predstavlja nadaljevanje in razvoj obstoječega teniškega parka. Oblikovan je kot parkovna površina v kateri so razporejena posamezna polja športnih programov, ki zvezno prehajajo od najmanjših igrišč proti največjim, od bolj urbanega k bolj zelenemu. 
Okolico glavnega teniškega stadiona pokriva sodobna reinterpretacija tradicionalne pergole. Sestavljene iz funkcionalnih modulov, ki omogočajo prilagajanje potrebam mikrolokacije (dež, senčenje, ozelenitev). 
Tribune stadiona so zasnovane kot masiven volumen, previsno porezan kot kontrast lahki konstrukciji strehe pergole.