POSLOVNI OBJEKT SEMAGO

Sedež gradbenega podjetja z razstavnim salonom
program poslovni
lokacija Tržič, Slovenija
leto 2018
površina 480m2
naročnik SEMAGO, d.o.o.
projektna skupina
Tea Fabian, mag.inž.arh.
David Osivnik, univ.dipl.inž.arh. M.Arch (IIT)
Nikola Radusinović, univ.dipl.inž.arh.
Stavba SEMAGO, ki predstavlja sedež gradbenega podjetja je locirana v Tržiču, mestu z bogato obrtniško in industrijsko zgodovino, ki se je razvilo ob pomembni trgovski poti čez prelaz Ljubelj. Mesto je nastalo ob vznožju poti pred strmimi klanci, v ozki rečni dolini obdani s strmimi pobočji.
Stavba stoji na robu rečne terase Tržiške Bistrice, ki jo je zaznamovala industrijska gradnja bolj ali manj kakršnegakoli tipa, z gozdnatim zaledjem v ozadju, ki se strmo dviguje na nivo terase glavne ceste skozi Tržič.
Poligonalno rezana oblika monolitne strukture je nastala kot rezultat povezovanja naročnikove dejavnosti in specifične lokalne stavbarske značilnosti. Geološka sestava strmih pobočij je omogočila nastanek peskokopov, ki so bili vir materiala za gradnjo mesta, hkrati pa so ustvarili značilno podobo okoliške krajine. Tako se zdi objekt kot skala, ki se je skotalila s pobočja in se naključno ustavila ob reki, hkrati pa lahko deluje kot peskokop vrezan v pobočje.
Pisarniški program z razstavnim salonom v vstopnem delu pritličja je razporejen okoli centralnega stopnišča, ki se vertikalno »nadaljuje« v svetlobnik. Kombinirane so pisarne odprtega tipa in individualne pisarne zamejene steklenimi stenami, ki imajo predvsem funkcijo zvočne izolativnosti. Oblikovanje interierja sledi zunanji podobi in daje vtis, da je notranji prostor izdolbljen v skalo. Dodan je lokalen les, ki ustvarja občutek topline.