DVORANA PORTOVAL

Mestna večnamenska dvorana in tribune stadiona v Novem mestu
program športno rekreacijski
lokacija Novo mesto, Slovenija
leto 2011
površina 14.500m2
naročnik Mestna občina Novo mesto
priznanje na javnem natečaju (ZAPS)
projektna skupina
Tea Fabian, mag.inž.arh.
David Osivnik, univ.dipl.inž.arh. M.Arch (IIT)
Na lokaciji predvidenega objekta izstopajo glavne kvalitete prostora, kot so obvodni prostor reke Krke, pogled na staro mestno jedro, mogočno gozdnato zaledje in naravna izoblikovanost terena. Zasnovana objekta dvorane (z zeleno streho) in tribun stadiona tako le »dvigneta« obstoječ teren na višji nivo. S svojimi volumni ohranjata pretočnost in atraktivnost lokacije. Obstoječe poti rešitev le nadgradi in poveže z novo zasnovo.
Dvorana je oblikovana kot eliptični cilinder v rahlem previsu, vstavljen pod »dvignjeno« obstoječo zeleno površino, kar se kaže v obliki zelene strehe dostopne s terena v funkciji razgledne ploščadi. Dvorana z zaključnim lesenim fasadnim ovojem (senčila iz lesenih panelov) z materialom in obliko vzorcev postavlja v prostor novo mestno razpoznavno točko, a se hkrati spogleduje z bližnjim gozdom in kaže pripadnost neposredni okolici. V oblikovanju interierja se uporaba lesa nadaljuje v konstrukciji strešne kupole, ki je sestavljena iz vidnih lesenih nosilcev. Objekt tribun stadiona je zasnovan v obliki nizke ločne strehe in se tako podreja močnemu zaledju dvorane in gozda.
V južnem delu območja se ohranja garažna hiša, tik ob njej pa so predvidena zunanja parkirišča pod katerimi so locirana tudi parkirišča v kletni etaži. Servisna uvoza sta predvidena iz južne (press) in severne strani (bus, manipulacija).